• MUDr. Miroslav Širila

    Odborný cievny lekár
  • Najmodernejší spôsob odstraňovania krčových žíl

    Najmodernejší, bezbolestný spôsob odstraňovania krčových žíl bez rizika poškodenia tkaniva. Pre viac informácií kliknite na banner.
jtemplate.ru - free Joomla templates

Kontakt

MUDr. Miroslav Širila
Telefón recepcia: +421 915 656 146
E-mail: cievy.sirila@gmail.com

Opatovská  29, 911 01 Trenčín

Ordinačné hodiny

 

Pondelok 07:40 - 14:20
Utorok 07:40 - 14:20
Streda 08:00 - 15:00
Piatok 07:40 - 14:20

 

Online rezervácie

Zarezervujte si u nás termín bez
starostí online.

 

Angiológia, je medicínsky odbor zaoberajúci sa chorobami cievneho systému, ktorý tvoria artérie, žily a lymfatické cievy. Tento komplexný systém privádza a odvádza krv ku a zo všetkých orgánov ľudského tela a lymfatickou cestou ich „čistí“. Choroby tohto systému vedú k funkčnému postihnutiu im príslušnej oblasti (resp. orgánov), často až s katastrofickými následkami.

České licencované online kasína ponúkajú všetky druhy bezplatných bonusov, či už ide o registračné bonusy alebo bezplatné zatočenia na konkrétnych automatoch. V prípade registračných bonusov sa môžete tešiť na niekoľko stoviek korún len za otvorenie účtu. Zároveň môžete mať herný účet v ktoromkoľvek českom legálnom online kasíne. Zatočenia zadarmo sú často nepravidelné udalosti, pri ktorých vám online kasína pripisujú bezplatné zatočenia vo vopred určenej hre.

Choroby cievneho systému patria k najčastejším ochoreniam obyvateľstva v produktívnom a poproduktívnom veku (19 rokov a viac), významne sa podieľajú na hospitalizácii chorých v nemocniciach a odborných liečebných ústavoch a bohužiaľ aj na úmrtnosti. Sú to ochorenia s veľmi negatívnym dopadom na kvalitu života pacientov, na ich práceneschopnosti, invalidizácii a s veľkým dopadom na ekonomiku rodín, spoločnosti a sociálneho a zdravotného poisťovníctva.

Tieto fakty spolu s spolu s modernými špecializovanými diagnostickými metódami (predovšetkým ultrazvukovými a rádiodiagnostickými) a aj s rozvojom nechirurgickej liečby týchto chorôb ukázali potrebu nového špecializovaného medicínskeho odboru – angiológie a špecialistov – angiológov.

V Slovenskej republike je špecializovaný odbor angiológia skutočnosťou od r. 2003 a v súčasnosti v ňom pracuje viac ako 50 špecialistov – angiológov.

Ich pracovnou náplňou je prevencia, diagnostika a liečba cievnych chorôb, pracujú v systéme odborných ambulancií, na niektorých fakultných nemocničných oddeleniach a na špecializovaných angiologických oddeleniach ústavov srdcových a cievnych chorôb.

Cievne ochorenia možeme rozdeliť na ochorenia žíl a ochorenia tepien. Najčastejším ochorením postihujúcim žilové riečisko sú "kŕčové žily resp. varixy". Varixy predstavujú pri nesprávenj liečbe riziko vzniku "vredu predkolenia" často s trvalými následkami. Ďalším ochorením postihujúcim žily je "trombóza žíl", resp. vznik krvnej zrazeniny v žile, ktorá sa prejavuje "opúchaním dolnej končatiny a bolestivosťou". Trombóza ohrozuje pacienta "embóliou do pľúc" s rizikom úmrtia v prípade, že sa krvná zrazenina zo žily uvoľní.
 
Medzi ochorenia tepenného systému zaraďujeme aterosklerózu spôsobujúcu zúženie cievy s rozličnými príznakmi. V prípade, že postihne krčné cievy vzniká riziko "cievnej mozgovej príhody". Ak dôjde k postihnutiu ciev dolných končatín ochorenie sa prejavuje "ponámahovými bolesťami dolných končatín" a pacienta ohrozuje rizikom "amputácie končatiny" v prípade, že dôjde k úplnemu uzáveru cievy / medzi rizikové skupiny zaraďujeme pacientov s cukrovkou a fajčiarov/.
x