• MUDr. Miroslav Širila

    Odborný cievny lekár
  • Najmodernejší spôsob odstraňovania krčových žíl

    Najmodernejší, bezbolestný spôsob odstraňovania krčových žíl bez rizika poškodenia tkaniva. Pre viac informácií kliknite na banner.
jtemplate.ru - free Joomla templates

Kontakt

MUDr. Miroslav Širila
Telefón recepcia: +421 915 656 146
E-mail: cievy.sirila@gmail.com

Opatovská  29, 911 01 Trenčín

Ordinačné hodiny

 

Pondelok 07:40 - 14:20
Utorok 07:40 - 14:20
Streda 08:00 - 15:00
Piatok 07:40 - 14:20

 

Online rezervácie

Zarezervujte si u nás termín bez
starostí online.

 

Informovaný súhlas s liečbou kŕčových žíl pomocou intravenóznej skleroterapie
 


Čo sú to kŕčové žily?
Kŕčové žily /varixy/ vznikajú v okamihu keď sa začínajú žily rozširovať. Rozšírené žily majú nefunkčné resp. zničené chlopne zabezpečujúce transport krvi smerom k srdcu. Následkom toho sa krv čiastočne vracia smerom do žíl dolných končatín, neodteká a stojí. Tento stav podľa typu postihnutia žíl vedie k ich pokračujúcemu rozširovaniu čo môže mať za následok vznik žilového vredu predkolenia /ulcuscruris/ alebo opakovaných povrchových trombóz žíl.

 


Aké ošetrenie je u Vás plánované?
Rozhodli ste sa, že dáte prednosť v rámci liečby kŕčových žíl tzv.intravenóznej penovej skleroterapii pred liečbou chirurgickou resp. liečbou termoabláciou laserom resp. radiofrekvenciou. Pri intravenóznej penovej skleroterapii sa pomocousklerotizačnej látky, ktorá je aplikovaná vo forme peny/príp. roztoku – pri menších varixoch/ pod USG kontrolou do insuficientnej /nefunkčnej/ žily sú žily „zlepené“. Ako sklerotizačná látka sa používa polydocanol, ktorý je obsiahnutý v preparáte Aethoxsklerol. Polydocanol je látka detergentného typu, čo znamená, že podráždi vnútornú výstelku žilovej steny čím dôjde k jej kompletnému odlúčeniu. Reaktívne následne dochádza k neinfekčnému zápalu steny žily a jej stiahnutiu, ktorá postupne podlieha zjazvovateniu a zaniká. Následkom je potom uzatvorenie kŕčovej žily a prerušenie nežiadúceho spätného toku krvi touto žilou. Je nutné poznamenať, že pri tomto procese nedochádza primárne k tvorbe krvných zrazenín. Aby bol zákrok úspešný, je nutný 100% kontakt účinnej látky s vnútornou stenou žily, ktorý je zabezpečený aplikáciou roztoku vo forme peny a následnej kompresívnej terapie.


Túto formu volíme u všetkých žíl, mimo tzv.teleangiektázií / žíl uložených tesne pod kožou tiež označovaných ako metličkovité či pavúčikovité žilky/. V ich prípade je možne použiť sklerotizačnú látku vo forme roztoku. Voľba koncentrácie sklerotizačnej látky sa riadi podľa svetových odporúčaní

 


Prevedenie ošetrenia :
Sklerotizačná látka je aplikovaná ihlou , ktorá býva hrúbky zodpovedajúcej veľkosti žily ( pre väčšie žily sa volí ihla 21G a 23G , pre menšie potom 27G , pre teleangiektázie a kvapalinovú sklerotizáciu je volená ihla s hrúbkou 29G alebo 30G ) . Zákrok nie je nutné vykonávať v žiadnom z typov anestézie . Vpich pre aplikáciu sklerotizačnej látky je jediným vstupným miestom , takže po zákroku nezostanú žiadne jazvy .


Jednotlivé ihly , alebo kanyly sa do väčších ciev zavádzajú pod kontrolou ultrazvuku , pri menších je možná aj priama punkcia . Aplikácia sklerotizačnej látky vo forme peny je tiež za kontroly ultrazvuku , aby bol zákrok vedený čo najpresnejšie a minimalizovali sa tak riziká spočívajúce v aplikácii látky mimo žilu alebo nadmerného množstva . K vlastnej reakcii dochádza okamžite po kontakte účinnej látky s vnútornou výstelkou žily, následný proces zániku žily je potom dlhší proces a trvá rádovo niekoľko týždňov až mesiacov . Takto zasiahnuté žila môže naďalej v tele bez akýchkoľvek obáv zostať . Po zákroku je noha daná do tlakového obväzu  alebo pančuchy, v ďalších dňoch po dobu 1-3 mesiacov by mali byť nosené kompresné pančuchy . Maximálne odporúčané množstvo peny na jedno sedenie je 10ml . Tento objem nemusí vždy stačiť na liečbu všetkých kŕčových žíl . Z tohto dôvodu prebieha liečba kŕčových žíl v niekoľkých zákrokových sedeniach . Ďalším dôvodom prečo je nutné zákrok vykonávať v niekoľkých sedeniach je aj nutnosť voľby koncentrácie účinnej látky , ktorá je podávaná v závislosti od typu liečenej žily vždy podľa medzinárodne platných odporúčaní . Ak sú u pacienta rizikové faktory vzniku hlbokej žilovej trombózy a pľúcnej embólie sú podané lieky na zníženie zrážanlivosti krvi ako prevencia tohto rizika ( tvorba krvnej zrazeniny v hlbokom žilovom systéme , ktorá môže byť spojená s embóliou do pľúc ) . V súlade so zdravotným stavom pacienta je doba podávania takýchto liekov predĺžená podľa aktuálneho zdravotného stavu , či korigovaná podľa odporúčania hematológa . Výhodou skleroterapie je , že u pacientov s trvalou liečbou preparátmi zabraňujúcimi zrážanlivosti krvi ( Warfarin , Lawarin ) , nie je nutné túto liečbu prerušovať a prevádzať ich na tzv.nízkomolekulárnyheparín ( LWMH ) . Počnúc ozrejmením rozsahu postihnutia anatomických pomerov postihnutých žíl a určenie rozsahu zákroku pomocou ultrasonografického vyšetrenia až po priložení obväzu alebo kompresné pančuchy trvá celý zákrok v priemere asi  45-60 minút . Zákrok sa vykonáva ambulantnú formou .


Po vykonaní zákroku je normálnym javom pociťovanie ľahkého ťahu alebo tlaku v mieste skelrotizovanej žily . Tento pocit možno označiť ako typický , a navyše je znamením správnej reakcie tkaniva . Takmer všetci pacienti si môžu nahmatať takto ošetrenú žilu počas prvého mesiaca ako ľahko vystužený povraz .


Výhody tejto metódy spočívajú v tom , že sa jedná o zákrok minimálne invazívny a s maximálnym kozmetickým efektom . Vďaka skutočnosti , že na koži nie sú vykonávané žiadne rezy a žily sú po zákroku ponechané v ich normálnej polohe , je možné, aby ste sa vrátil ( a ) ku svojej normálnej činnosti za hodinu po vykonaní zákroku .
 


Možné nežiaduce vedľajšie účinky :
Napriek tomu aj u tejto metódy existujú , rovnako ako u každého iného zákroku , štatistika rizík , ktorá aj napriek najlepšej starostlivosti ošetrujúceho tímu nemôžu byť zredukovaná na nulu :


1 -Precitlivená /alergická/ reakcia na použitú sklerotizačnú látku je prakticky výnimočná


2 -Pigmentácia pokožky /zhnednutie/ v mieste ošetrenej žily , ktorá vzniká uvoľnením krvného farbiva do kože . Nález má charakter modriny so sfarbením dohneda , ktorá však sama postupne odznie v priebehu 1-3 mesiacov . Asi v 19 % je proces  jej postupného zániku zdĺhavejší. Ojedinele je dlhšia ako pol roka .


3 -U niektorých pacientov býva popisovaná situácia vzniku tzv. sklerotrombu (tiež označované ako sclerus ) . Jedná sa doslova o krv chytenú v pasci , pretože zo zanikajúcej žily nemá kam odtiecť . Nález je pacientom popisovaný ako tuhé miesto , bolestivé na dotyk , veľa-krát aj so spontánnou tlakovou bolestivosťou . V tejto situácii je potrebné sa dohovoriť s lekárom na najskoršie kontrole . Takto uviaznutiu krv je potrebné vypustiť z vpichu pomocou ihly . Po tej dochádza k okamžitej úľave . V priebehu prvého mesiaca po zákroku sa táto situácia môže aj opakovať . Zvyčajne k nej dochádza za 2 - 3 týždne od zákroku . Preto sú do tohto obdobia tiež naplánované pravidelné kontroly . V prípade sklerotrombu sa nejedná o klasickú zrazeninu , krv si zachováva tekutý charakter . Z danej situácii nehrozí žiadna embólia, či iná komplikácia.


4 -v ojedinelých prípadoch môže pacient po penovej sklerotizácii v prvých asi 10 minútach pociťovať nevoľnosť , závrat , " rozmazané " videnie . U pacientov , ktorí trpia migrénou , sa môže dostaviť migrenózny stav . Tieto problémy však veľmi rýchlo , asi do 15 minút , spontánne odznejú .


5 -Vznik žilovej trombózy . Toto riziko je v zásade súčasťou akejkoľvek manipulácie so žilou . Pri kanylačnej technike sa predchádza vzniku trombózy po prvé tým, že sa kanyla zavádza a umiestňuje pod stálou kontrolou ultrazvuku a po druhé je pacient po zákroku prakticky ihneď mobilizovaný,  v určitých konkrétnych situáciách je zaistený lieky na zníženie zrážanlivosti krvi . Po vykonaní zákroku by ste sa mal (a ) pohybovať úplne normálnym spôsobom , ale nemal ( a ) by ste prevádzkovať počas prvého týždňa kulturistiku a vyvarovať sa pobytu v teplom prostredí ( sauna , termálne kúpalisko a pod ) .


6 -Cievka môže teoreticky poraniť žilovú stenu , čo by viedlo k miestnemu krvácania . Aby sme tomuto predišli , je pozícia cievky neustále kontrolovaná pod ultrazvukom .


7 - Riziko povrchového zápalu je minimálne. Tento sa môže vyskytnúť najčastejšie na žile , ktorá nebola sklerotizovaná , ale v nejakom bode komunikovala so sklerotizovanou žilou . Sklerotizačným zákrokom potom bol prerušený odtok krvi . K tejto situácii dochádza výnimočne , pretože povrchové žily medzi sebou komunikujú veľmi bohato . Liečba takto vzniknutého povrchového žilového zápalu nebýva zdĺhavá a väčšinou si nevyžiada rozsiahlejšie terapeutické opatrenia .


8 -Infekcia : pretože sa zákrok vykonáva cez povrchový vpich , je špeciálne riziko vzniku infekcie naozaj minimálne . Štatistické riziko infekcie sa rovná rovnakej miere rizika u akejkoľvek inej terapeutické metódy , kde je vykonávaná punkcia žily /napr. klasický odber krvi

 

 

Na čo musí pacient ešte dbať ?
Dodržujte prosím pokyny Vašich lekárov a termíny kontrolných vyšetrení .
Ak sa vykonáva zákrok ambulantne , môže byť Vaša akcia schopnosť dočasne znížená. Dohodnite si prosím po zákroku odvoz ( vyzdvihnutie ) . Nemal ( a ) by ste sa aktívne zúčastniť cestnej premávky , riadiť vozidlo a pracovať s nebezpečnými strojmi . V prípade , že by sa objavili bolesti , poruchy citu , pocit hluchoty , modranie prstov na nohách , potom okamžite informujte svojho lekára (prosím dodržte ďalšie pokyny na informačnom liste , ktorý dostanete od Vášho lekára ) .


Výsledky u takto vykonaných zákrokov sú optimistické . V súčasnosti sú k dispozícii mnohoročné skúsenosti s touto metódou . Percentuálny výskyt komplikácií je u tejto metódy nižší, než u klasického chirurgického postupu ( crossectomia ,  stripping ) . Z doposiaľ získaných dát je úspešnosť tejto metódy v priemere 77 % . Toto percento úspešnosti je obdobné ako pri klasickej operácie ( úspešnosť asi 78 % ) . Prevažná časť pacientov , u ktorých bola táto metóda použitá , je nadmieru spokojná , najmä vďaka minimálnej miere invázie a z toho vyplývajúceho kozmetického efektu a celkového úspechu .


Prehovorili sme s Vami detailne náš prístup v rámci celého konceptu liečby. V prípade , že by sa počas zákroku objavila odchýlka od dohodnutého konceptu , ktorej prevedenie by malo byť pre vás zmysluplnejšie , ponechávame si právo na prípadnú zmenu od dohovoreného postupu s cieľom , aby zákrok prebehol čo najviac bezpečne a s maximálnou mierou kozmetického efektu a minimom invázneho postupu .

 


O čom musíte informovať svojho lekára pred operáciou ?
Sú u Vás známe prejavy alergií / neznášanlivosti
( napr. voči liekom , latexu , náplasti , apod. )                                           O nie O áno

Je u Vás a vo Vašej rodine známy sklon k trombózam?                           O nie O áno

Je u Vás poznám intenzívnejší sklon ku krvácaniu ?
( napr. u predchádzajúcich operácií , zranenia )                                        O nie O áno

Viedli u Vás už skôr rany po zranení k intenzívnejšej tvorbe jaziev ,
abscesov , pomalému hojeniu , fistule ?                                                    O nie O áno

Máte kardiostimulátor ?                                                                             O nie O áno

Užívate pravidelne nejaké lieky ?
( hormóny , ASS , Marcumar , lieky na srdce , prostriedky
proti bolesti a pod )          
                                                                          O nie O áno

Ak áno , ktoré ?

x